Powered by streamlined.nl

Smart Doelstellingen

Uitleg over het formuleren van Smart doelstellingen

Belangrijk is het om de doelstellingen van een bedrijf zo te formuleren dat er vagiteiten overblijven. Daarom moeten doelstellingen altijd SMART geformuleerd worden. SMART is een afkorting (en acroniem) van het volgende:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

met een SMART-doelstelling kan op heldere wijze richting gegegeven worden aan de richting die het bedrijf op wil.

Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen.[1] Het begrip kwam op in de jaren 1990 onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven. In de theorie en praktijk zijn er verschillende varianten van het Smart-principe.

Doelstellingen - Specifiek

Maak de doelstellingen duidelijk en omschrijf de correcte situatie. Er mogen geen vaagheden ontstaan over wat binnen en buiten de doelstellingen valt.

Doelstellingen - Meetbaar

Door percentages of getallen te hangen aan elke doelstelling, worden ze meetbaar. Op elk moment kan immers gekeken worden of de doelstelling (deels) behaald is.

Doelstellingen - Acceptabel

Alle stakeholders moeten akkoord gaan met de doelstellingen. Immers is niets haalbaar als het hele bedrijf er niet voor 100% acther staat.

Doelstellingen - Realistisch

Iedereen wil de winst 'vertienvoudigen'. Het is dan ook geweldig als je dit kan realiseren, maar wees eerlijk in je doelstellingen. Doelstellingen moeten uiteindelijk ook werklijk haalbaar zijn.

Doelstellingen - tijdgebonden

Zorg voor een begin- en eindpunt. Het moet duidelijk zijn wanneer men moet beginnen met het realiseren èn wanneer het doel behaald moet zijn. Dit klinkt logisch, maar wordt vaak vergeten.

Doelstellingen - goede voorbeelden

Een aantal voorbeelden van goede Doelstellingen zijn:

  • Voor 1 januari 2013 moet de website www.doelstellingen.com volledig ingevuld zijn met alle informatie over het formuleren van doelstellingen.
  • Binnen drie maanden moet een nieuwe Salesmanager aangenomen zijn.